Obuka Sl. Ob. u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju PRIJAVI SE ZA OBUKU

Arrow up
Arrow down
Početna Usluge Održavanje zelenih površina

Obavljanje delatnosti održavanja zelenih površina spada u gamu ponude naše firme. Najsavremenja mehanizacija, sredstva i oprema obaviće i najsloženije poslove u delatnosti košenja i održavanja zelenih površina.

Ovi poslovi mogu se obavljati u skladu sa redovnim aktivnostima na objektima pod zaštitom naše firme čime se izdatci vaše firme drastično smanjuju na ovim poslovima ali i vanredno u skladu sa potrebama svakog objekta. Poslove košenja trave i održavanja zelenih površina obavljamo uslužno svim zainteresovanim gde na osnovu potreba posla dostavljamo konkretnu ponudu. 

Održavanje zelenih površina - Patrol 023