Obuka Sl. Ob. u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju PRIJAVI SE ZA OBUKU

Arrow up
Arrow down

Kompanija "Patrol 023" u okviru svojih usluga sprovodi uslužno alkotestiranje radnika za sva zainteresovana pravna lica prilikom čega poštuje sve odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

U svom radu naša kompanija koristi profesionalni alkotest uređaj – "DRAGER Alcotest 6820" koji poseduje uverenje o overavanju merila izdato od strane akreditovanog kontrolnog tela čime se ovaj aparat svrstava u red neoborivih u sudskom postupku.

slika

Drager Alcotest 6820

Alkotestiranje sprovode službenici obezbeđenja koji su posebno edukovani i poseduju licence o obučenosti za rukovanje aparatom.

Usluga se sprovodi na dva načina:

  1. 1. Mesečni monitoring,

  2. 2. Pojedinačni test na zahtev.

Za više informacija i ponudu kontaktirajte naš tim.