Obuka Sl. Ob. u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju PRIJAVI SE ZA OBUKU

Arrow up
Arrow down

Predškolska ustanova u Zrenjaninu već 18 meseci sarađu- je sa firmom za usluge privatne bezbednosti "Patrol 023" iz Zrenjanina. Najpre bih pohvalio odličnu komunikaciju, dobru saradnju i preventivno delovanje pomenute firme. Naime, za- posleni u njoj su u dva navrata sprečili provalu u našim objektima, uhvatili počinioce na licu mesta i predali policiji. Noćni obilasci naših objekata, takođe su od izuzetnog značaja za normalno funkcionisanje Predškolske ustanove.

Valja napomenuti i mogućnost angažovanja ove firme za obezbeđenje pojedinih objekata na određeni vremenski period. Sve navedene usluge smo koristili i naša generalna ocena za rad i angažovanje ove firme je čista desetka.

Duško Lazić, Direktor PU Zrenjanin